Informacja: tel. 703 303 298
czynna 24h
koszt po��czenia: 2,08 PLN brutto / min.

O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

O firmie    

Pocztki PKS w Chojnicach datuje si od 1953 roku, kiedy to powstaa Stacja Terenowa podlegajca Ekspozyturze w Bydgoszczy. Pierwszy tabor samochodowy skada si z 6 samochodów ciarowych z demobilu oraz dwóch zaprzgów konnych.

Po otrzymaniu 7 autobusów marki San w 1959 roku przejto obsug linii lokalnych z Ekspozytur w Bydgoszczy, Supsku i Koszalinie. Wraz ze zwikszeniem zasigu przewozów i zakresu wykonywanych usug z dniem 1 stycznia 1962 roku z placówki utworzony zosta Oddzia PKS, któremu podporzdkowano placówk w Spólnie i ajencj w Tucholi. W  latach 1962-70 nastpi dalszy wzrost potencjau przewozowego. W roku 1970 przewieziono 5,4 mln osób wykonujc 277 kursów dziennie. Sytuacja taka wymoga podjcie decyzji utworzenia od 01.01.1969 r. placówki w Czersku, która przeja kompleksow obsug Bydgoskich Zakadów Betonowych i elbetonowych w Krasinie. W latach 70. realizowany by szereg przedsiwzi majcy na celu rozbudow zaplecza technicznego oraz popraw warunków pracy i warunków socjalnych zaogi, w tym diagnostyk i hal napraw taboru w Chojnicach, nowe zaplecze techniczne w Spólnie, a take przeprowadzono przebudow i modernizacj placówki w Tucholi. W roku 1980 oddzia dysponowa ju 134 pojazdami ciarowymi i 105 autobusami a zatrudnienie wynosio 628 osób.
W kolejnych latach komunikacja pasaerska rozwijaa si sukcesywnie. Kolejna zmiana reorganizujca dotychczasowy model funkcjonowania PPKS nastpia 1 lipca 1990 roku, gdzie w wyniku podziau Krajowej Pastwowej Komunikacji Samochodowej w Warszawie na bazie wyczonego zakadu o nazwie „Oddzia Towarowo-Osobowy” w Chojnicach, powstao Przedsibiorstwo Pastwowej Komunikacji Samochodowej. Podstaw prawn byo zarzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 58 z dnia 7.06.1990 roku.
Przedsibiorstwo dziaa na zasadach przedsibiorstwa uytecznoci publicznej w oparciu o ustaw o przedsibiorstwach pastwowych z dnia 25 wrzenia 1981 roku oraz statutu przedsibiorstwa zatwierdzonego przez Wojewod Bydgoskiego w porozumieniu z Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej w dnia 10 grudnia 1997 roku.

Dnia 8 lipca Wojewoda Pomorski  podpisa umow prywatyzacyjn PKS Chojnice. Zawizana zostaa spóka :Przedsibiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spóka z o.o." z udziaem Skarbu Pastwa – 49 % oraz warszawskiej firmy BLUE LINE- 51 %. Firma BLUE LINE zobowizaa si wnie spore nakady inwestycyjne, co wida ju obecnie w postaci nowego taboru.

Od dnia 11 czerwca 2018 r. gównym i wikszociowym udziaowcem Spóki jest Pan Krzysztof Babiski.

Przedsibiorstwo dysponuje obecnie 51  jednostkami taborowymi (w tym 49 autobusy), zatrudnia za 88 pracowników.

 

Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymay 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

Ceny w PKS Chojnice 
2023-01-25 godz. 8 00 

ON

7,74

95

6,60

BIO

3,20
Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Komunikacja autobusowa w dniach 30.01. - 10.02.2023 r. Sprzeda biletw miesicznych na miesic luty 2023 r. komunikacja autobusowa w dniach 16 - 27.01.2023 r. Sprzeda biletw miesicznych na miesic stycze 2023 r. Sprzeda biletw jednorazowych przez internet Sprzeda biletw miesicznych na miesic grudzie 2022 r. Sprzeda biletw miesicznych na miesic padziernik 2022 r. Nowe poczenie na trasie Chojnice - Lucim, Lucim - Chojnice