Informacja: tel. 703 303 298
czynna 24h
koszt połączenia: 2,08 PLN brutto / min.

O firmie Usługi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona Główna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Rozkład jazdy
Ochrona danych

Ochrona danych    

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ PKS CHOJNICE SP. Z O.O.

 

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o. - siedziba: 89-632 Brusy, ul. 2 Lutego 6. zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Chojnice Spółka z o.o. - siedziba: 89-632 Brusy, ul. 2 Lutego 6 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszły wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez PKS Chojnice Sp. z o.o., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa przewozowego, cywilnego i gospodarczego.

3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez PKS Chojnice Sp. z o.o. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

PKS Chojnice Sp. z o.o. deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

· wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach, w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,

· marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,

· dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PKS Chojnice Sp. z o.o., w tym profilowaniu.

5) Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa przewozowego i gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z PKS Chojnice Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

8) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9) PKS Chojnice Sp. z o.o. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

  • telefonicznie:52 39 66 017
  • drogą elektroniczną: sekretariat@pks.chojnice.pl
  • osobiście – PKS Chojnice Sp. z o.o., ul. Drzymały 12, 89-600 Chojnice, pokój nr 3 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania).

 

Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymały 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

Ceny w PKS Chojnice 
2020-10-14 godz. 14 30 

ON

4,36

95

4,57

BIO

2,07
Sklep dziecięcy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy międzynarodowe
  licencje przewozu
  osób i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielkość tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usługi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Sprzedaż biletów miesięcznych na październik 2020 r. Uruchamiamy weekendowe połączenia!! Sprzedaż biletów miesięcznych na wrzesień 2020 r. Komunikacja autobusowa od 6 lipca 2020 r. Komunikacja od 29 czerwca 2020 r. Przeniesienie odjazdów i przyjazdów na czas remontu Dworca w Tucholi komunikacja od 1 czerwca 2020 r. Komunikacja autobusowa od 18 maja 2020 r.