Informacja: tel. 703 303 298
czynna 24h
koszt po��czenia: 2,08 PLN brutto / min.

O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik
Kontakt PKS Chojnice - Strona G��wna English Wersja polska Deutsch
Stacja paliw
Ochrona danych

Cennik    

  < powrt

Regulamin dla pasaerw korzystajcych z biletw miesicznych z EM-kart PKS Chojnice Sp.zo.o.

Regulamin dla pasaerów korzystajcych z biletów miesicznych z EM-kart PKS Chojnice Sp. z o.o.

 

1.         Ilekro w regulaminie jest mowa o Przedsibiorstwie Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. stosowany bdzie skrót PKS Chojnice.

2.         Niniejszy regulamin (oraz wszystkie jego ewentualne zmiany) dostpny jest na dworcach PKS Chojnice w miejscach ogólnodostpnych dla pasaerów oraz na stronie internetowej www.pkschojnice.pl.

3.         EM-karta pasaera jest plastikow, zblieniow kart chipow zawierajc dane pasaera oraz elektroniczn kopi danych biletu miesicznego.

4.         EM-karta upowania do przejazdu autobusem wycznie wraz z biletem papierowym (paragonem fiskalnym) oraz stosownym dokumentem tosamoci.

5.         EM-karta uprawnia do 20% zniki podczas korzystania z usug Parku Wodnego w Chojnicach. Upowania jej posiadacza do nielimitowanych przejazdów w okresie wanoci biletu w niej zapisanego, we wszystkie dni tygodnia.

6.         Pierwsza EM-karta kosztuje 5 z brutto. EM-karta starannie uytkowana moe suy pasaerowi przez wiele lat, poniewa jej ywotno oceniana jest na 100000 cykli zapisu/odczytu.

7.         W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasaer zobowizany jest uici opat w  wysokoci 15 z brutto. W tym celu pasaer powinien zgosi si w kasie biletowej PKS.

8.         W chwili zakupu oraz przeduenia wanoci biletu naley zwróci szczególn uwag na okrelenie penej nazwy przystanku pocztkowego i kocowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

9.         Podczas wsiadania do autobusu pasaer obowizkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyoenie EM-karty (na ok.2 sekundy) do czytnika znajdujcego si w górnej czci bileterki. Szczegóowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest wana gdy bileterka wyda pojedynczy sygna akceptujcy dane zawarte na karcie.

10.     Podczas kontroli rewizorskiej pasaer ma obowizek przedstawi na wezwanie EM-kart, paragon fiskalny oraz dokument ze zdjciem uprawniajcy do ulgi w przypadku biletów objtych ulgami ustawowymi.

11.     Przewonik nie dopuszcza moliwoci sprzeday biletów miesicznych bez elektroniczej kopii EM-karty pasaera. Paragon fiskalny jest dokumentem powiadczajcym ubezpieczenie podrónego na czas podróy. Bilet miesiczny (paragon fiskalny) oraz elektroniczna kopia EM-karta pasaera zarówno ogólnodostpne, jak te ulgowe s biletami imiennymi i nie wolno ich odstpowa innym osobom.

12.     Zakupu biletów miesicznych oraz EM-kart dokonuje si w kasach biletowych. Kupujc pierwszy bilet w kasie biletowej, bilet na kolejny okres moemy przeduy u kierowcy w autobusie, pod warunkiem, e jest zachowana cigo sprzeday. Wprowadzenie zmiany np. przystanku lub godziny odjazdu wie si z koniecznoci odwiedzenia kasy biletowej PKS Chojnice. Przeduenie wanoci biletu w autobusie moliwe jest na pi dni przed kocem danego miesica i trzy dni kolejnego miesica.

13.     W przypadku zgubienia EM-karty lub paragonu fiskalnego (biletu) nie mona korzysta z przejazdów tylko na podstawie EM-karty lub paragonu fiskalnego.

14.     EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednake zginanie jej, przekrzywianie w niskich temperaturach (poniej 4°C) moe doprowadzi do jej zamania, natomiast podgrzewanie lub wystawianie karty na dziaanie temperatury wyszej ni 50°C spowoduje jej rozwarstwienie. Naley równie unika trzymania karty w miejscach takich jak tylne kiesznie spodni i podobne poniewa moe to doprowadzi do staego odksztacenia karty, które skutkuje niewidocznym zamaniem wewntrznej anteny wbudowanej w kart.

15.     W razie utraty biletu podróny traci prawo do przejazdu i powinien wykupi nowy bilet. Wtórników biletów utraconych nie wydaje si.

 

 

                                                                                     Prezes Zarzdu PKS Chojnice Sp. z o.o.

 

Lokalizacja - gdzie pracujemy?

89-600 Chojnice
ul. Drzymay 12

Zobacz kontakt


Paliwa      

Ceny w PKS Chojnice 
2022-11-29 godz. 14 30 

ON

7,80

95

6,50

BIO

2,92
Sklep dzieci�cy


Zobacz nasze licencje!      
  Posiadamy mi�dzynarodowe
  licencje przewozu
  os�b i rzeczy.


Tapeta na pulpit!      

Wybierz wielko�� tapety:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home O firmie Usugi Reklama Przewozy Parking Cennik

Wersja polska English Deutsch
Sprzeda biletw jednorazowych przez internet Sprzeda biletw miesicznych na miesic grudzie 2022 r. Sprzeda biletw miesicznych na miesic padziernik 2022 r. Nowe poczenie na trasie Chojnice - Lucim, Lucim - Chojnice Sprzeda biletw miesicznych na miesic czerwiec 2022 r. OGOSZENIE komunikacja 2 maja 2022 Nowy cennik biletw - podwyka od 01.04.2022 r. Sprzeda biletw miesicznych na kwiecie 2022 r.