Informacja: tel. 52 397 40 34

Über uns Leistungen Werbung Verkehr Parkplatz Preise
Kontakt PKS Chojnice - Strona Główna English Wersja polska Deutsch
Fahrplan
Sonderaktionen

Über uns • News    

  < zurück

Regulamin dla pasażerów korzystających z biletów miesięcznych z EM-kartą PKS Chojnice Sp.zo.o.

Regulamin dla pasażerów korzystających z biletów miesięcznych z EM-kartą PKS Chojnice Sp. z o.o.

 

1.         Ilekroć w regulaminie jest mowa o Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Chojnice Sp. z o.o. stosowany będzie skrót PKS Chojnice.

2.         Niniejszy regulamin (oraz wszystkie jego ewentualne zmiany) dostępny jest na dworcach PKS Chojnice w miejscach ogólnodostępnych dla pasażerów oraz na stronie internetowej www.pkschojnice.pl.

3.         EM-karta pasażera jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą dane pasażera oraz elektroniczną kopię danych biletu miesięcznego.

4.         EM-karta upoważnia do przejazdu autobusem wyłącznie wraz z biletem papierowym (paragonem fiskalnym) oraz stosownym dokumentem tożsamości.

5.         EM-karta uprawnia do 20% zniżki podczas korzystania z usług Parku Wodnego w Chojnicach. Upoważnia jej posiadacza do nielimitowanych przejazdów w okresie ważności biletu w niej zapisanego, we wszystkie dni tygodnia.

6.         Pierwsza EM-karta kosztuje 5 zł brutto. EM-karta starannie użytkowana może służyć pasażerowi przez wiele lat, ponieważ jej żywotność oceniana jest na 100000 cykli zapisu/odczytu.

7.         W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, za jej ponowne wydanie pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w  wysokości 15 zł brutto. W tym celu pasażer powinien zgłosić się w kasie biletowej PKS.

8.         W chwili zakupu oraz przedłużenia ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego.

9.         Podczas wsiadania do autobusu pasażer obowiązkowo rejestruje swój przejazd poprzez przyłożenie EM-karty (na ok.2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli kierowca. Karta jest ważna gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na karcie.

10.     Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EM-kartę, paragon fiskalny oraz dokument ze zdjęciem uprawniający do ulgi w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.

11.     Przewoźnik nie dopuszcza możliwości sprzedaży biletów miesięcznych bez elektroniczej kopii EM-karty pasażera. Paragon fiskalny jest dokumentem poświadczającym ubezpieczenie podróżnego na czas podróży. Bilet miesięczny (paragon fiskalny) oraz elektroniczna kopia EM-karta pasażera zarówno ogólnodostępne, jak też ulgowe są biletami imiennymi i nie wolno ich odstępować innym osobom.

12.     Zakupu biletów miesięcznych oraz EM-kart dokonuje się w kasach biletowych. Kupując pierwszy bilet w kasie biletowej, bilet na kolejny okres możemy przedłużyć u kierowcy w autobusie, pod warunkiem, że jest zachowana ciągłość sprzedaży. Wprowadzenie zmiany np. przystanku lub godziny odjazdu wiąże się z koniecznością odwiedzenia kasy biletowej PKS Chojnice. Przedłużenie ważności biletu w autobusie możliwe jest na pięć dni przed końcem danego miesiąca i trzy dni kolejnego miesiąca.

13.     W przypadku zgubienia EM-karty lub paragonu fiskalnego (biletu) nie można korzystać z przejazdów tylko na podstawie EM-karty lub paragonu fiskalnego.

14.     EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże zginanie jej, przekrzywianie w niskich temperaturach (poniżej 4°C) może doprowadzić do jej złamania, natomiast podgrzewanie lub wystawianie karty na działanie temperatury wyższej niż 50°C spowoduje jej rozwarstwienie. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kiesznie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.

15.     W razie utraty biletu podróżny traci prawo do przejazdu i powinien wykupić nowy bilet. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.

 

 

                                                                                     Prezes Zarządu PKS Chojnice Sp. z o.o.

 

Telefon:

Biuro Obsługi Klienta
tel. 052 39 66 012
Adress

89-600 Chojnice
ul. Drzymały 10

Kontakt


Paliwa      

Ceny w PKS Chojnice
2018-02-06 godz. 11 00

ON

4,63

95

4,79

BIO

1,95
Sklep dziecięcy


Gästebuch      


Lizenzen und Zertifikate!      
  Wir verfügen über internationale
  Lizenzen für die Personen-
  und Gepäckbeförderung.


Desktopbilder!!      

Desktopbild in Auflösung:
800 x 600 / 1024 x 768
cms
  Home Über uns Leistungen Werbung Verkehr Parkplatz Preise

Wersja polska English Deutsch
Sprzedaż biletów na m-c marzec 2018 r. Dodatkowe kursy w okresie ferii zimowych 12.02 - 23.02.2018 r. Sprzedaż biletów na m-c luty 2018 r. Dodatkowe kursy w okresie ferii zimowych 29.01 - 09.02.2018 r. Zmiany w rozkładzie w dniu 24 i 31.12.2017 r. O G L O S Z E N I E - zmiany w rozkładzie od 01.09.2017 r. Bilety miesięczne na Drzymały 10 (baza PKS) Regulamin dla pasażerów korzystających z biletów miesięcznych z EM-kartą PKS Chojnice Sp.zo.o.